Wat is neurofeedback (NFB)?

Neurofeedback is een krachtige en veilige methode om de hersenen te trainen. De hersenen zijn ons centrale besturingsorgaan: ze bepalen hoe we denken, hoe we ons voelen en hoe we functioneren. Het is bekend dat de hersenwerking flexibel is: ze kan zich gemakkelijk aanpassen aan de omstandigheden. Deze training maakt gebruik van het zelfregulerend vermogen van de hersenen.

Via enkele sensoren op de hoofdhuid wordt de hersenwerking geregistreerd. De uitgebalanceerde software geeft aan de hersenen de juiste feedback door middel van kortstondige onderbrekingen in de geluidsstroom telkens wanneer er turbulentie is: daardoor kunnen de hersenen zichzelf corrigeren. Deze trainingen (noem het fitness voor het brein) leren de hersenen om (terug) beter te functioneren. In tegenstelling tot medicatie verloopt deze hersentraining volstrekt zonder nevenwerkingen.
Ze is uitermate geschikt voor alle vormen van onrust in de hersenactiviteit.

Wat is het verschil tussen lineaire en non-lineaire NFB?

Non-lineaire NFB is ontstaan uit de lineaire NFB. Bij de lineaire training richt de neuroloog zich op bepaalde hersengolven, afhankelijk van de diagnose en/of een QEEG. Op basis van wat het
gemiddelde brein zou moeten doen, kiest hij enkele frequenties die zullen getraind worden. Met behulp van feedback - onder de vorm van actieve videospelletjes - leert de patiënt specifieke frequenties meer of minder te produceren. Vaak richt de training zich gedurende een aantal weken of maanden op een bepaald cluster van symptomen totdat verbetering optreedt, waarna de training zich richt op een nieuw cluster van symptomen.
De wetenschappers Val en Sue Brown bestudeerden alle resultaten van de bestaande NFB en kwamen tot een gesofisticeerde software die meteen de twee hersenhelften en dit op 8 velden per kant kan trainen. Aangezien deze Zengar-methode op een veilige en eenvoudige manier het hele hersenspectrum traint, brengt ze de hele hersenwerking in balans en zijn de resultaten veel sneller merkbaar. Omdat de training effect heeft op alle psychische en emotionele klachten is zelfs het stellen van een diagnose overbodig. Wie met een bepaalde klacht (b.v. ADHD of CVS) de training aanvangt, zal ook verbetering op andere vlakken ondervinden. Terwijl medicatie (voor ADHD b.v.) zich meestal op de symptomen richt, pakt de neurofeedback het onderliggende probleem aan ... met blijvend effect.
Het NeurOptimal
®-programma van het Zengar Institute wordt over de hele wereld gebruikt, maar in Vlaanderen zijn er nog maar enkele actieve trainers.