Is neurofeedback (NFB) experimenteel?
Is er enig gevaar bij non-linearie NFB?
Moet ik zelf moeite doen tijdens een trainingssessie?
Waarvoor dienen de sensoren op mijn hoofd?
Welke effecten mag ik verwachten van een trainingstraject?
Geeft de training blijvend resultaat?
Hoeveel sessies heb ik (of heeft mijn kind) nodig?
Hoeveel kost neurofeedback?


Is neurofeedback (NFB) experimenteel?

Neurofeedback bestaat reeds bijna 60 jaar, al werd het begrip vroeger bio-feedback genoemd. De training van Stermans katten gebeurde al in de jaren ‘60. Toen had men er nog geen idee van in hoeverre verstoringen in de hersenfunctie bij mensen konden behandeld worden. In 1972 werden resultaten gepubliceerd van hersentraining bij mensen met epilepsie, die met geen enkele andere beschikbare methode konden geholpen worden. Vanuit deze positieve resultaten ging men mensen met hyperactiviteit behandelen. Anderen werkten dan weer met verslaafden of met oorlogsveteranen of senioren. Tenslotte kwam het echtpaar Val en Sue Brown tot de Zengar-methode: ze ontwikkelden vanuit de lineaire neurofeedback de non-lineaire neurofeedbackmethode (gebaseerd op auto-navigatie: de software bepaalt zelf - in een voortdurende interactie met de hersenwerking - welke hersengolven moeten bijgestuurd worden). Deze methode maakt het mogelijk om resultaten te genereren ongeacht welke klachten - voortkomend uit een turbulente hersenwerking - de mensen ondervinden; hierdoor is zelfs het stellen van een diagnose overbodig: de training resulteert immers in het soepele verloop van de hele hersenwerking. Neurofeedback is dus reeds lang de experimentele fase ontgroeid.

Is er enig gevaar bij non-linearie NFB?

Er is absoluut geen gevaar. Er komen geen elektroshocks of dergelijke aan te pas, wees gerust! De software is zo uitgebalanceerd dat je nooit een bepaalde frequentie kan over-stimuleren, wat nadelig zou kunnen werken op andere frequenties. De trainingen beogen een goede balans en vooral de flexibiliteit van de hersenwerking, zodat concentreren op het hier en nu eenvoudiger wordt, zonder ballast van gepieker over andere zaken zoals trauma’s uit het verleden. Je kan de symptomen van een trauma zelfs oplossen zonder het trauma opnieuw te moeten beleven.
In tegenstelling tot medicatie verloopt deze hersentraining volstrekt zonder ongewenste nevenwerkingen.

Moet ik zelf moeite doen tijdens een trainingssessie?

De training gebeurt volautomatisch. Je hoeft geen moeilijke oefeningen te doen in de stijl van computerspelletjes (zoals bij de lineaire feedback nog wel gebeurde/gebeurt) waarmee je dan weer “goede resultaten” moet behalen. Je kan je ontspannen gedurende 35 minuten en je brein doet de rest zonder dat je er iets van merkt. De trainingen zijn in feite “fitness voor het brein”, waarbij je nog een onderscheid kan maken tussen afmattende oefeningen in het fitnesslokaal en power plates die voor jou de spieren trainen zonder dat je zelf inspanningen hoeft te doen. Dit is wat de non-lineaire neurofeedback doet. Omdat er geen actieve inbreng nodig is kunnen de trainingen evengoed voor kinderen vanaf drie jaar als voor ouderen met of zonder dementieverschijnselen. De hersentrainingen zijn gebaseerd op de zelfregulerende kracht van het brein: mits de juiste feedback herstelt het zenuwstelsel zichzelf.

Waarvoor dienen de sensoren op mijn hoofd?

Enkele sensoren worden op je hoofd geplaatst om de hersenwerking door te sturen naar de computer. Je luistert naar muziek of bekijkt een film (erg interessant voor kinderen met autisme, ADD of ADHD of andere relatie- of gedragsstoornissen). Als er turbulentie voorkomt op een of andere golflengte wordt er een seintje aan je hersenen doorgegeven door middel van een minimale onderbreking van het geluid en het beeld. Deze seintjes vormen dus de “feedback” naar je hersenen toe, waardoor deze zichzelf zullen corrigeren. Deze kleine onderbrekingen zijn amper waar te nemen met het oog of het oor, maar de werking is zeer secuur, ook wanneer je de onderbreking helemaal niet opmerkt.
Voor en na de training wordt er een basislijn van je hersenwerking opgenomen, waardoor je onmiddellijk resultaat kan zien.

Welke effecten mag ik verwachten van een trainingstraject?

Door een gevoel van innerlijke rust en ontspanning zal je beter en dieper slapen. Door een hogere productie van het groeihormoon tijdens de slaap zullen spier- en andere pijnen afnemen. Door de betere kwaliteit van slapen kan je overdag beter functioneren. Je maakt je minder zorgen over het verleden en de toekomst; de rondtollende gedachten maken plaats voor een heldere kijk op de zaken. De mist in je hoofd verdwijnt: het voelt aan als een zonnige dag na een aantal donkere winterdagen. Je wordt minder snel boos of verdrietig. Je bent beter bestand tegen negatieve stemmingen van anderen om je heen. Je raakt minder snel uit evenwicht door negatieve impulsen van buitenaf. Angst en depressiviteit zullen verminderen tot ze helemaal verdwijnen. Het wordt gemakkelijker om af te kicken van verslavingen zoals drugs of alcohol. Antidepressiva en allerhande andere medicijnen (denk b.v. aan Rilatine voor ADHD-ers) kunnen worden afgebouwd: dit gebeurt uiteraard in samenspraak met de dokter.

Geeft de training blijvend resultaat?

Daar kan je in principe van uitgaan. Het is zoals een kind leren fietsen: telkens wanneer het kind zijn evenwicht dreigt te verliezen grijp je in ... tot het kind zelfstandig kan fietsen, ook in moeilijkere omstandigheden en dit zonder al te veel inspanning. Het centraal zenuwstelsel heeft zich gereorganiseerd. Je kan het vergelijken met het defragmenteren van je computer: ontdaan van alle ballast werkt hij terug vlotter en sneller. Er is zelfs sprake van een positieve nawerking: soms ervaart men nog bijkomende verbetering gedurende maanden nadat het hele trainingsproject afgelopen is.
Bij een nieuwe stress-situatie - b.v. je verliest een geliefde of je moet door een scheiding of een ander trauma heen - heb je baat bij enkele nieuwe sessies om weer in evenwicht te komen.
Daarom scoort het resultaat van neurofeedback veel hoger dan medicatie: als je de medicatie stopt komen de symptomen terug op. Neurofeedback daarentegen werkt aan de onderliggende oorzaak van de kwaal.

Hoeveel sessies heb ik (of heeft mijn kind) nodig?

Dat is natuurlijk afhankelijk van de persoon en de situatie. Normaal gesproken voel je werkelijk verschil na ongeveer zes sessies. Bij velen gebeurt het eerder, bij anderen wordt het misschien niet opgemerkt. Daarom zal je bij het intakegesprek voor jezelf een lijst invullen waarop een aantal mogelijke klachten staan met daarbij een schaal van 0 tot 10. Als je b.v. erg veel last hebt van migraine, slapeloosheid of angstgedachten, vul je daar een 9 of een 10 in. Als je na zes sessies een nieuwe lijst invult, merk je op dat er klachten zijn die merkelijk verbeterd zijn of die je al vergeten bent ... Na een intakegesprek - waarin reeds een eerste training vervat is - volgt er gewoonlijk een (eerste) reeks van 10 sessies a rato van één of liefst twee sessies per week. We overleggen samen welk traject je wil lopen. Na voldoende sessies is de evenwichtige hersenwerking verankerd, zodat je in de toekomst beter gewapend bent tegen stress en tegenslagen.

Hoeveel kost neurofeedback?

Als je nagaat wat je reeds besteedde aan dokters en specialisten, behandelingen en medicijnen om het voor jou en je directe omgeving “leefbaar” te maken, hoeveel ongemak, verdriet, pijn, onbegrip en radeloosheid je tot nu toe ervaren hebt of angst om de gevolgen van (soms levenslange) medicatie, dan is neurofeedback zeker te overwegen, ook zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Zie het als een sportabonnement: je weet zeker dat het goed is voor je algehele conditie. Met dit verschil dat het resultaat blijvend is, ook nadat je abonnement is afgelopen.
En wat is dan de kostprijs? Het intakegesprek - waar je ruim een uur tot anderhalf uur moet voor uittrekken omdat er ook al een eerste training in vervat zit - kost 73 euro (21% BTW inbegrepen); de gewone trainingen duren ongeveer 45 minuten en kosten elk 60 euro (21% BTW inbegrepen), maar als je een reeks van 10 neemt, kost ze 490 euro in plaats van 600 euro. Als manager, zelfstandig verkoper, professioneel sportman of muzikant kan je de factuur eventueel inbrengen.