Ontstaan en evolutie van NFB

Het principe van neurofeedback bestaat reeds bijna 60 jaar!
In de jaren ‘60 ontdekten twee wetenschappers - onafhankelijk van elkaar - dat je een specifieke hersenactiviteit kan produceren door middel van beloning, te vergelijken met de hond van Pavlov.
Neuroloog Barry Sterman leerde katten hoe ze wat melk of bouillon als beloning kregen als ze met hun poot op een hendeltje duwden. Na verloop van tijd mochten ze pas op het hendeltje duwen na een opgegeven toon om hun beloning te verdienen. Ze moesten zelfs wachten tot de toon helemaal afgelopen was. Zo werd de hersenactiviteit van de katten getraind. En Sterman ging nog verder: ook zonder het hendeltje konden de katten de juiste hersenactiviteit oproepen: telkens wanneer ze dat een halve seconde deden, kregen ze hun beloning.
Later vroeg de NASA hem om de blootstelling aan een bepaalde raketvloeistof uit te testen op katten. De meeste proefdieren kregen na enige tijd epileptische aanvallen. Per ongeluk ontdekte hij dat zijn “getrainde” katten beter bestand waren tegen deze test omdat hun hersenfunctie versterkt was. Zo kwam hij ertoe om zijn bevindingen toe te passen op mensen met epilepsie. Hij werkte met een groep epileptici die niet gebaat waren met medicatie of andere behandelingen. 60% van deze mensen reageerde positief en met blijvend resultaat: hun aanvallen waren verminderd met 20 tot 100%. Later paste men de training ook toe bij hyperactiviteit, concentratiestoornissen, verslavingen, emotionele stress, ...
Om een lang verhaal kort te maken: dr. Val Brown ontdekte dat onze hersenen zich gedragen op een non-lineaire wijze en dat ze dus ook op non-lineaire wijze kunnen getraind worden om de beste resultaten te bereiken. Terwijl hij bepaalde hersengolven trainde merkte hij dat ook de andere hersengolven beïnvloed werden: er trad een globale reorganisatie van de hersenen op. Vanaf dan werkte hij de non-lineaire NFB uit, waarbij hij gebruik maakte van de zelfregulerende eigenschappen van de hersenen zelf. Tijdens de training wordt er bij de minste turbulentie van de hersenwerking een signaal teruggekoppeld (feedback) naar de hersenen zodat ze hun activiteit kunnen bijsturen. Dit gebeurt automatisch en onbewust. Na voldoende trainingen is het resultaat ook blijvend. Je kan het vergelijken met leren fietsen.

Een goede inleiding: Neurofeedback-training, boekje van Ineke Peters

In het vernoemde boekje wordt neurofeedback heel bevattelijk uitgelegd. Het is bij www.bol.com te koop voor 6,99 euro. Je kan op de site een samenvatting lezen en een recensie, maar bovendien kan je de eerste 10 bladzijden lezen als je klikt op „inkijkexemplaar”:
http://www.bol.com/nl/p/neurofeedback-training/1001004006207771/